FOTO NAGRADNI NATJEČAJ NA FACEBOOK-uA koje je tvoje gricka-lice?Fotkaj se i osvoji vrijedne nagrade!

Foto nagradni natječaj je završio!
Zahvaljujemo svima na sudjelovanju i čestitamo sretnim dobitnicima!

PRAVILA FOTO NAGRADNOG NATJEČAJA NA FACEBOOK-u

Članak 1.

Organizator foto nagradnog natječaja pod nazivom „A koje je tvoje gricka-lice?” je Filir d.o.o., Vijeća Europe 36, 32000 Vukovar. Svrha foto nagradnog natječaja je promidžbeni učinak povodom kampanje Bobi-sva lica grickalica.

Članak 2.

Foto nagradni natječaj traje od 1.10.2018.-28.10.2018. Svi natjecatelji sudjelovanjem u foto nagradnom natječaju potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima a koja su objavljenja i dostupna na web stranici www.bobi.hr

Članak 3.

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe koje su korisnici društvene mreže Facebook i fanovi stranice Bobi, osim radnika Filir d.o.o., Vijeća Europe 36, 32000 Vukovar, te njihovih članova uže obitelji. Pravo sudjelovanja u foto nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj. Profil mora biti u skladu s pravilima Facebooka (http://www.facebook.com/legal/terms).

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u foto nagradnom natječaju ostvaruje se na slijedeći način: svaki sudionik može sudjelovati u natječaju ako za vrijeme trajanja foto nagradnog natječaja pošalje fotografiju u poruci u inbox na Facebook stranici Bobi, pokazujući na koji način uživa u Bobi grickalicama i pokaže svoje gricka-lice.

Članak 5.

Od svih objavljenih fotografija žiri sastavljen od 3 predstavnika, u sastavu: Martina Podhorski, Vanja Basarić, Ana Milas, koristeći diskreciono pravo pri čemu se prilikom odluke uzima u obzir kreativnost, originalnost i relevantnost poslanih fotografija, odabrat će fotografije koje će biti nagrađene i to na slijedeći način:

  • 1. mjesto: Smartphone Samsung S7 Edge G935F Zlatni (x1, vrijednost s PDV-om 3.704,91 kn)
  • 2. mjesto: Smartwatch Samsung R760 GEAR S3 Frontier (x1, vrijednost s PDV-om, 1.999,90 kn)
  • 3. mjesto: Sony bežične slušalice (x1, vrijednost s PDV-om 359,91 kn)
  • 4. mjesto: Sony bluetooth zvučnik (x1, vrijednost s PDV-om 339,90 kn)
  • 5.-10. mjesto: Bobi paket (x6, vrijednost s PDV-om 132,00 kn)

Napomena: Foto nagradni natječaj počinje po objavi na Facebook stranici Bobi, te završava u 23:59:59 h posljednjeg dana natječaja.

Komisija zadržava pravo da ne dodijeli sve nagrade ako smatra da prema kriterijima odabira nema fotografija sudionika koji zadovoljavaju predmetne kriterije.

Popis dobitnika bit će objavljeni na www.bobi.hr i na Facebook stranici Bobi. Dobitnici nagrada će biti obavješteni putem Facebook stranice Bobi (https://www.facebook.com/grizembobi). Dobitnik nema pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode i usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu.

Članak 6.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike i ukloniti komentare ako sudionik prekrši ova pravila te će svi sudionici koji su diskvalificirani biti obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji preko Facebook stranice.

Članak 7.

Nagrade će dobitnicima biti uručene osobno, a dobitnici nagrada moraju se javiti na Facebook stranicu Bobi, u roku od 72h. Ako se dobitnik ne javi Organizatoru na Facebook stranici u roku od 72 sata od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, gubi pravo na nagradu. Nagrada se zatim dodjeljuje sljedećem plasiranom i tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 72 sata. U slučaju da dobitnik ne primi obavijest o dobivenoj nagradi, ili ne preuzme nagradu Organizator će obavijest ili nagradu poslati još jednom te ako dobitnik istu ponovno ne primi smatra se da isti ne želi preuzeti nagradu.

Organizator foto nagradnog natječaja se obvezuje poslati nagrade dobitnicima u roku od 30 dana od primitka njihovih podataka.

Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan predočiti osobnu iskaznicu, te svojim potpisom da je preuzeo nagradu, priznaje da prestaju sve daljnje obveze priređivača foto nagradnog natječaja prema dobitniku.

Članak 8.

Svi sudionici u ovom foto nagradnom natječaju, suglasni su da Organizator ima pravo objaviti poslani materijal te ukoliko ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora biti objavljeni u istim medijima bez naknade.

Dobitnici nagrada, u svezi objavljenih fotografija dostavljenih za potrebe ovog foto nagradnog natječaja, osnivaju isključivo pravo iskorištavanja autorskog djela kao sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno u korist Organizatora.

Svaki sudionik foto nagradnog natječaja potvrđuje i jamči Organizatoru da je ovlašten koristiti dostavljene fotografije te isti ne predstavlja povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. U slučaju da treća osoba tvrdi da se predmetnim fotografijama krše prava intelektualnog vlasništva, sudionik se obvezuje podmiriti sve eventualne troškove, naknade i ostala plaćanja koja mogu nastati Organizatoru.

Članak 9.

Dana 25.05.2018. godine na snagu je stupila General Dana Protection Regulation (GDPR). Regulativa koja uređuje područje zaštite osobnih podataka. Za vrijeme trajanja foto nagradnog natječaja s podacima sudionika i dobitnika Organizator će se odnositi s povećanom pažnjom i iste koristiti u svrhu dostave nagrade. Slijedom navedenog nakon provedenog foto nagradnog natječaja podaci će se obrisati. U slučaju dodatnih pitanja sudionici se mogu obratiti Organizatoru odnosno odgovornoj osobi za zaštitu osobnih podataka u gdpr@filir.hr

Članak 10.

Foto nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 11.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Osijeku.

Članak 12.

Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja foto nagradnim natječajem niti je natječaj ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a ne Facebooku.