Novosti

BOBI podržao humanitarnu akciju Dalmalino uveseljava djecu

BOBI podržao humanitarnu akciju Dalmalino uveseljava djecu

BOBI se u 2015. godini povodom božićnih blagdana s dječjim klubom "Dalmalino" pridružio organiziranju humanitarne akcije pod nazivom "Dalmalino uveseljava djecu" na Klinici za dječje bolesti, Kliničkog bolničkog centra Split.

Cilj ove akcije u kojoj je i BOBI sudjelovao je humanizacija boravka djece koja se liječe u bolnici te da se kroz igru i zabavu osigura najbolji način za komunikaciju s djetetom, posebice u stresnim situacijama, ali i bolje provođenje vrijednosti usmjerene općem javnom dobru i potrebama zajednice.